Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnökön a régi plébániaházban – ahol Kossics József plébános, néprajzi és helytörténeti kutató élt és dolgozott a 19. században – egy Szlovén Tájházat hozott létre. A tájházat utolsó lakójáról nevezte el, aki 50 évig élt itt és ápolta a lakosság szlovén anyanyelvét, erősítette nemzetiségi tudatát, identitását.

A Szlovén Tájház célja – a szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum mellett -, hogy a magyarországi szlovénség történelmi, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit gyűjtse, mentse, őrizze-tárolja, gondozza, kiállítsa és bemutassa. A két intézmény egymást kiegészítve, egymás munkáját támogatva kíván megfelelni a kitűzött céloknak. A nyitva tartás idejét is egyeztetve, a látogatóknak ajánlanák egymás kiállításait. (Kedd-csütörtök-szombat 12-16 óra, csoportoknak előre bejelentett más időpontban is).
Néprajzi kiállításon mutatnánk be a paraszti gazdálkodás nagyobb eszközeit a volt istálló épületében (pl. szekér, eke, borona stb.) A tájház a szlovén anyanyelv ápolásának, az identitás megőrzésének is eszköze, nemcsak a felnőtt lakosság körében. Szlovén népismereti foglalkozásokat és táborokat szerveznénk az iskolások számára.
A felsőszölnöki épületben lehetőség lenne vendégszobák kialakítására is. A vendégszobákat a múzeumi szakemberek (régészek, néprajzkutatók, restaurátorok stb.), illetve a magyarországi szlovének történelmét, néprajzát kutató hazai és anyaországi kutatók számára is kínál érdekességeket a tájház. A padláson kialakított „hálózsákos” szállási lehetőség gyermek- és ifjúsági táborok megrendezésére kínál lehetőséget, amelyeken a hazai és anyaországi gyerekek közösen vehetnének részt. A környékbeli iskolák tanulói szlovén népismereti órákat is hallgathatnak ezen a kiállítóhelyen.