A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. július 27-én alakult azzal a céllal, hogy a város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében végezze a város és a térség közművelődési feladatait. Az egyesületet 27 alapító tag hozta létre. Az Egyesület munkáját kilenc tagú Elnökség irányítja, valamint 3 tagú felügyelőbizottság ellenőrzi. Az Egyesület szervei:

  • Közgyűlés
  • Elnökség
  • Felügyelőbizottság 

Az egyesület, a közművelődési feladatok ellátására munkaszervezetet működtet 5 főállású alkalmazottal,  akik többéves, a közművelődés terén szerzett gyakorlattal rendelkeznek.

Az egyesület feladata a város közművelődési feladatainak és programjainak szervezése, lebonyolítása, irányítása. Feladatainak végzése során bekapcsolódik Szentgotthárd és kistérsége kultúrával kapcsolatos terveinek, koncepcióinak kidolgozásába és végrehajtásába. Figyelemmel kíséri munkája során Szentgotthárd város lakossága és a településen működő civil szervezetek igényeit. Segíti a kulturális, művészeti csoportok munkáját és ösztönzi új csoportok létrejöttét. Nyitottságával új kulturális értékeket hoz létre, segíti azok megőrzését és közvetítésüket. Szorosabb kapcsolatot épít ki a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében.

Közreműködik az emberek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában, az önszerveződő csoportok fejlesztésében. 
Feladata a város kulturális nagyrendezvényeinek megrendezése is, (Szerelmesek fesztiválja, Szentgotthárdi Történelmi Napok, Hopplá könnyűzenei fesztivál, Határon innen, határon túl-nemzetiségi nap, Zöld Szentgotthárd, Karácsony határok nélkül ), nemzeti ünnepek és városi ünnepnapok (március 15., május 1., Szent István napi rendezvények, október 23.), a visszatérő Pedagógus nap, Semmelweis nap, Magyar Kultúra Napi ünnepségek, felnőtt és gyermek színházi előadások, komolyzenei hangversenyek, könnyűzenei koncertek, ismeretterjesztő előadások  valamint szakkörök,  és a működésükhöz szükséges közösségi színtér biztosítása. Az egész életre kiterjedő tanulás ( LONG LIFE LEARNING)  feltételeinek biztosítása mellé értékeket és közösségeket társít, annak változatos platformjaival, szereplőivel és tanulási színtereivel.   Az ilyen módon létrejött ismeretterjesztő, irodalmi, filozófiai, erkölcstani, hittudományi, hagyományőrző, etnográfiai és etnológiai, szociális gondoskodás, egészségügyi előadások mind-mind a  közművelődés részét képezik. Ez olyan lehetőség, amelynek középpontjában a tanulásra vágyó ember, a nyitott, ismeretekkel rendelkező, azt megosztani, fejleszteni és átadni kívánó személy áll. A gyermektől a fiatalig, a felnőttől a seniorig mindenki, nem csak egyénileg, de közösségben is elsajátíthatja az őt érdeklő ismereteket.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szorosan együttműködik az idegenforgalmat szervezőkkel, a város civil szervezeteivel, intézményeivel, vállalkozóival, a kistérségi önkormányzatokkal, ausztriai és szlovén kulturális szervezetekkel, a szomszédos kistérségekkel.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2020- óta működtet  Tourinform irodát is. Ez több szempontból szerencsés, hiszen a városukba érkező turisták teljes körű informálása a helyi lehetőségekről egy kézben van. A beérkező látogatókat nem csak a kiránduló helyekkel, hanem egyszerre a kulturális és gasztronómiai kínálattal is szembesítik.  Fontos megemlíteni, hogy a kultúra, turizmus és gasztronómia egymással nagyon szorosan kapcsolódik, komplexen kell kezelni, amennyiben minden területen maradandó élményt tudunk nyújtani, úgy valószínű, hogy a jövőben is biztosabb a visszatérés, valamint  egyesületünk  jó hírneve szélesebb körben terjed. 

Alapvető célunk az, hogy az egész év folyamán tartalmas, változatos, több korosztályt megszólító programokat szervezzünk a város lakóinak, valamint az ide látogató vendégeknek egyaránt.