A Pannon Kapu Kulturális Egyesület, az Alpokalja-Fertőtáj vidékfejlezstési Egyesület és Csörötnek Község Önkormányzatával együttműködve dolgozunk egy 18 hónapra szóló tananyagfejlesztési pályázaton, mellyel a helyi iskolák hetedik osztályos tanulóinak nyújtunk egy különleges lehetőséget arra, hogy szokatlan módon ismerjék meg környezetük természeti és épített kincseit.

Az „Örökségünk” program elindításának gondolata a Fertő táj UNESCO Világörökségi területté nyilvánításával függ össze. 1994-ben alakult meg a Nemzeti Park, majd 2001-ben kapták meg kultúrtáj kategóriában a nemzetközi kinevezést. A természeti és kulturális értékek megismerése, valamint az értékalapú szelíd gazdaságfejlesztési modellek fejlesztéseik központi témájává váltak. A tájegységben élők szinte egyáltalán nem voltak tisztában hihetetlen értékeikkel, és az ezekre építkező fejlesztési modellek is távol álltak a helyi társadalom, közigazgatás és gazdaság szereplőitől egyaránt. Koncepciónk 2008-ban az volt, hogy egy speciális tananyagot fejlesszünk ki, melyet rendhagyó pedagógiai módszerekkel minden térségi általános iskolában egy korcsoport számára adjunk át, mint a mesében a hamuba sült pogácsát.

A program következő lépése volt más térségek bevonása, így az Őrség is.
2019 decemberében tartottuk meg projektindító fúrumunkat Szentgotthárdon a Színházban, majd ezt követően 2020 januárjában megrendezésre került az indító szakmai műhelyünk Őriszentpéteren, az Őrség fővárosában. Itt már letisztult képet kaphattunk arról, mely intézmények vesznek részt a pályázatban, megalakultak a tájegységenti írócsoportok és megkezdtük a tényleges munkát. A közelei településeket négy mikrotérségi csoportba osztottuk: Szentgotthárd és térsége, Rába Völgye, Vendvidék, Őrség.
Az írócsoportok feladata a tananyagfejlesztés, és a 7. osztályos korosztály számára megalkotott munkafüzet megírása, mely nég tanítási nap alatt abszolválható.

További tervezett tevékenységeink:

A projekthét bevezetésére és a munkafüzet tanítására felkészítő napot tartunk a helyi iskolák tanárainak.
A fertődi tájegség kollégáival közösen elutazunk Hejőkeresztúrra egy közös tanulmányútra, ahol egy egyedi pedagógiai mószert ismerhetünk meg, mely a kifejezetten hátrányos helyzetű iskolás gyermekek problémáival, azok lehetséges megoldásaival és beilleszkedésükkel foglalkozik.  A tanulmányút lehetőséget nyújt a két térség tanárainak a tapasztalatcserére, illetve a térségeken belüli és a térségek közötti személyes kapcsolatok elmélyítésére is.
Megrendezésre kerül egy kísérleti és egy éles projekthét a térségi iskolákban, valamint mindkét hét utolsó tanítási napján egy nagy, közös zárórendezvény.