Szakonyfalu község Szentgotthárdtól délnyugatra fekszik kb. 7 km-re. A községet már az 1350-es évben egy oklevél jegyzi Zakonyfolva néven. A Római Katolikus Templomot – amely a település egyik legjelentősebb látványossága – 1922-ben emelték az Amerikába szakadt szakonyfalusiak áldozatkészségéből.

Oltárát Sarlósboldogasszony képe díszíti. Mivel az 1990-es határsáv megnyitása előtt a ténylegesen legnyugatibb községet, Felsőszölnököt nehezen lehetett megközelíteni, a Magyar Természetbarát Szövetség az ún. „nyugati pontot” a szakonyfalui erdészház közelében jelölte meg. E nyugati pont emléke – a kopjafa – még ma is ott áll. A faluban a templomnál is jelentősebb szakrális emléknek tűnik a Szent-Anna szobor, amely az alsószölnöki Mária szobor méltó párja.

2010 szeptemberében megszületett egy álom, mely 2011. szeptember 23-án vált valóra, ez pedig nem más, mint Jézus Dicsőséges Fénykeresztje. A keresztet 2011. szeptember 24-én Varga Ottó Esperes Úr szentelte fel.