SZENTGOTTHÁRD KULTURÁLIS ÉLETE ONLINE

Szentgotthárd Város Vegyeskara

 

A szervezett fomában történő éneklés írásos nyomai Szentgotthárdon a XIX. század végére vezethetők vissza.
Az azóta eltelt időben az élet egyéb területeivel együtt az énekes kultúra is teljesen átalakult.

A Művelődési Ház énekkara 1962-ben alakult, majd a 90-es évek elején két kórus is működött a városban, és 1997-ben ezek egyesítésével létrejött egy,
a város igényeinek megfelelő kórus, Szentgotthárd Város Vegyeskara,  Zleovszki Julianna vezetésével.
2010. szeptember 1-je óta a kórus vezetője Soós János, a Takács Jenő Zeneiskola tanára.

Az énekesek száma jelenleg 25 fő, főleg amatőrök.

Próbáikat keddenként 18.30 órától tartják a Takács Jenő Zeneiskolában.

Repertoárjuk igen széles; világi és egyházi komolyzenei művek, könnyűzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek műsorukon.

Jelen vannak a városi rendezvényeken és egyházi ünnepeken.
Partnerei számos magyarországi kórusnak és kapcsolatot tartanak fenn a határ közelében működő szlovéniai és ausztriai együttesekkel.
Alapcéljuk a magyar énekes kultúra ápolása, a kórusirodalom átörökítése a fiatalabb nemzedékek számára.