SZENTGOTTHÁRD KULTURÁLIS ÉLETE ONLINE

Szirének trió

 

A Szentgotthárdi „Szirének” Trió 2008 nyarán alakult meg.
A trió tagjai: Pálláné Király Mária, Csörnyi Zoltánné és Soós Józsefné. Mindhárman 20-25 éven keresztül énekeltek Szentgotthárd város Vegyeskarában, hét éve pedig a Békefi Antal Népdalkörnek is tagjai.

A trió célja elsősorban a magyar népdalkincs megőrzése, továbbörökítése az egymást követő generációk számára.
Fontosnak érzik, hogy a különböző korosztályú hallgatóságot – unokáktól nagyszülőkig – hozzásegítsék az éneklés csodálatos világának megismertetéséhez a legkülönbözőbb tájegységek dalainak tolmácsolásával.
Vallják, hogy a dalolás, a dalok hallgatása megkönnyíti, érdekesebbé, szórakoztatóbbá teszi az életet, és úgy gyógyítja a lelket, ahogyan a gyógyszerek nem tudják.
A megalakulásuk óta eltelt időben színvonalas előadásaikkal városi, kistérségi, megyei és országos rendezvényeken képviselik Szentgotthárdot.

Első komoly megmérettetésre 2009-ben Budapesten a Láng Művelődési Házban került sor, a Nóta és Népdalkedvelők III. Országos Találkozóján. A szakértő zsűri  „Kiváló minősítéssel” jutalmazta a Szirének trió fellépését és megjegyezte, hogy   előadásmódjukból kitűnik a népdalok iránti szeretet és megbecsülés.

Az első sikerek után rendszeres résztvevőivé váltak a felmenő rendszerű megmérettetéseknek, versenyeknek, de különféle, kisebb-nagyobb rendezvényeken is nagy kedvvel szerepelnek a mai napig is. Szívesen hívják őket helyi, vidéki ünnepségekre, mivel színes, hangulatos műsorukkal, sorozatos közönségsikert aratva, emelik a rendezvények színvonalát.

Ismeretségi körükből adódóan sok meghívásuk van az ország különböző városainak rendezvényeire, fesztiváljaira is.

Kiemelkedőbb fellépéseik:
1011.  Budapest:   „Életet az éveknek” Népdaléneklési verseny
2012. Veszprém- Hévíz:  Ki- Mit Tud Dunántúli és Országos versenye
2012. Szombathely:  „Kortalanság és megújulás” Művészeti Találkozó
2013. Budapest:   „Pávakörök és Népdalkörök Országos Találkozója
2013. Győr:     Dalosok XIII. Országos Fesztiválja
2013. Celldömölk:    Határon Átívelő Ki-Mit-Tud vetélkedő
2014. Ják:    Jáki templom fennállásának 800 éves évfordulója
2014. Budapest:   NYOSZ 20 éves jubileumi ünnepsége
2014. Toplice / Szlovénia/: „Európa a polgárokért” elnevezésű Kulturális Fesztivál
2015. Nagykanizsa:  Népi kultúra Napja a Mednyasszai Házban
2015. Szombathely:  „Fehér bot” Napja Vas Megyei ünnepsége
2016. Szombathely:          Idősek Világnapja Vas Megyei ünnepsége az
                                           Agora-Savaria Filmszínházban
2016. Nagyatád:   „Solar Művészeti Fesztivál”

Repertoárjukban Vas megyei népdalokon kívül az ország különböző tájegységeinek  - Bakonyi, Alföldi, Nagyecsedi, Kalocsai, Derecskei, Dél-alföldi,  Szatmári - népdalain kívül Nógrádi dudanóták is szerepelnek.

Produkcióikkal számtalan megyei, regionális és országos elismerés, díszoklevél, egyéb kitüntetés birtokosai.

Felkészítőjük Rezső Rita a Takács Jenő Zeneiskola tanára.