SZENTGOTTHÁRD KULTURÁLIS ÉLETE ONLINE

Elnökségi határozatok

 

2014

2014. évi elnökségi ülés határozatai

1/2014 -es elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az egyesület 2013. évről szóló beszámolóját elfogadja.
2/2014-es elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége, az egyesület 2014. évi munkatervét elfogadja.
3/2014-es elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége 2014. évi költségvetést elfogadja. 
4/2014-es elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az Egyesület új alapszabályát elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
5/2014-es elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége a 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolót elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

 

2015

2015. évi elnökségi ülés határozatai

1/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az egyesület 2014. évről szóló beszámolóját elfogadja.
2/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége, az egyesület 2015. évi munkatervét elfogadja.
3/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége 2015. évi költségvetést elfogadja.
4/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az egyesület 2014. évről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.
5/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége Tóth Tímea elnökségi taggá való felvételét elfogadja, Lászlóné Király Tündét mentesíti e tisztség alól.
6/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége elfogadja Kóborné Kocsi Viktória és Soós Enikő egyesületi tagsági kérelmét.
7/2015 - ös elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége elfogadja Szalai Szabolcs felvételét  az egyesületi tagok közé. 

 

2016

2016. évi elnökségi ülés határozatai

1/2016 - os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az Egyesület III/8. sz. pontja alapján az írásbeli felszólítás ellenére sem fizetett tagok tagsági jogviszonyának megszűntetését kezdeményezi.
2/2016 - os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége a belső elelnőrzési jelentést egyhangúlag elfogadta.
3/2016 - os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az Egyesület 2015. évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta és a közgyűlés elé terjeszti.
4/2016 - os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége, az Egyesület 2016. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta, és a közgyűlés elé terjeszti.
5/2016 - os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége az Egyesület 2016. évi munkatervét egyhangúlag elfogadta, és a közgyűlés elé terjeszti.
6/2016 - os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége 4 igen, 1 nem 2 tartózkodás meleltt elfogadta, a tagdíjat nem fizető Kozó - Németh Eszter tagsági viszonyának megszünetetését, melyről az érintett írásban tájékoztatást kap.

7/2016-os elnökségi határozat: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége, elfogadta a 29 tagbelépési kérelmet, valamint határozott abban, hogy a 2016. március 10-i közgyűlés időpontjáig az egyesületi tagok kötelesek a 2016-os évi tagdíj befizetésére. Amennyiben a tag nem fizeti be eddig az időpontig a tagdíjat, nem élhet szavazati jogával.

8/2016. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége a 2015. évi beszámolót, közhasznúsági mellékletet egyhangúlag (8 igen szavazat) elfogadja, azt a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök
Határidő: 2016. május 26.

 

2017.

1/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Számviteli politikájának elfogadását a javításokat, kiegészítéseket követően a következő ülésen tűzi napirendre.
Határidő: következő elnökségi ülés
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

2/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Pénzkezelési szabályzatát elfogadja azzal, hogy a házipénztár összegét 250 ezer Ft-ról 500 ezer Ft-ra emeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

3/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Bélyegzőhasználati szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

4/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Ingatlanrész bérbeadási szabályzatát elfogadja azzal, hogy azokkal, akik számára ingyenesen biztosítjuk a helyiségeket (intézmények, Önkormányzat, civilek) ne kelljen szerződést kötni, továbbá azzal, hogy az elnök hozzájárulásával el lehet térni a táblázattól, illetve hogy a kivételek közé a nemzetiségi önkormányzatok is bekerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

5/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Tárgyieszköz bérbeadási szabályzatát elfogadja azzal, hogy a hangtechnikai eszközöket kötbérfizetési kötelezettséggel lehet bérbe adni, technikai személyzetet egyedi egyeztetés szerint biztosítunk, illetve fel kell vezetni azokat a kivételeket, akik számára ingyenesen biztosítjuk az eszközöket
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

6/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Bizonylati szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

7/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Értékelési szabályzatát a következő elnökségi ülésen tűzi napirendre.
Határidő: következő elnökségi ülés
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

8/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Leltározási szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

9/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Selejtezési szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

10/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Számviteli politikáját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

11/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület Értékelési szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

12/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2016. évi beszámolóját elfogadja (8 igen szavazat), a közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

13/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2017. évi munkatervét elfogadja (8 igen szavazat), a közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

14/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2017. évi költségvetését elfogadja (8 igen szavazat), a közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

15/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége egyhangúlag (8 igen szavazat) elfogadja, hogy a tagdíjak befizetési határideje adott év június 30. napja legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea elnök

16/2017. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2016. évi beszámolóját egyhangúlag (7 igen szavazat) elfogadja, a közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

17/2017. sz. elnökségi határozat
a „VP6-19.3.1-17 – A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítése és megvalósítása” című pályázati kiírásra, „Örökségünk” hálózat építése a Nyugat-Dunántúlon című pályázatról.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület úgy döntött, hogy a pályázaton indulni kíván. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. A pályázatot konzorciumi formában nyújtja be, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület valamint Csörötnek Község Önkormányzata szervezetekkel közösen.
A pályázat egyesületünkre jutó költségvetése az alábbi:
Teljes költségvetés:  4.861.850.-Ft
Támogatás (90%):  4.375.665.-Ft
Önerő (10%):     486.185.-Ft
Az Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy a pályázathoz szükséges önerőt saját forrásból biztosítja a pályázat eredményessége esetén.
Az Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy felhatalmazza az egyesület elnökét a pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal (2017. szeptember 4.)
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

 

2018.

1/2018. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület 2017. évi beszámolóját elfogadja (7 igen szavazat), az a Közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

2/2018. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület 2018. évi munkatervét elfogadja (7 igen szavazat), az a Közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

3/2018. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége az Egyesület 2018. évi költségvetését elfogadja (7 igen szavazat), az a Közgyűlés elé terjeszthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

4/2018. sz. elnökségi határozat
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöksége a LEADER pályázathoz szükséges önrész kifizetését elfogadja (7 igen szavazat).
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök